Kontakt
Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu, żeby porozmawiać o Twoim wymarzonym mieszkaniu lub lokalu usługowym.
Biuro sprzedaży
ul. Jerzego Waszyngtona 17
81-342 Gdynia
(wejście od strony mariny)
Kontakt dla mediów
Kontakt dla mediów
Powrót
Kontakt
dla mediów
Ewa Łydkowska
Marketing Manager
+48 512 647 286ewa.lydkowska@vastint.eu
Napisz do nas
Jeśli jesteś zainteresowany mieszkaniem lub lokalem usługowym w Waterfront i chcesz dopytać o szczegóły oferty, skorzystaj z formularza kontaktowego. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Wszystkie pola są obowiązkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Klauzula informacyjna RODO

 • Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Vastint Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, zwanego dalej „Administratorem”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej „RODO”). Z Administratorem można skontaktować się poprzez email: info.poland@vastint.eu oraz korespondencyjnie: Vastint Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem tel. +48 22 820 91 51.
 • Dane osobowe Klienta w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu będą przetwarzane w celu:
  • przekazywania informacji marketingowych, promocyjnych i ofert dotyczących inwestycji Administratora w formie mailowej i/lub telefonicznej na podstawie zgody Klienta, jeżeli taka zgoda została wyrażona (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a. RODO) - do czasu cofnięcia zgody lub najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu ustania celu przetwarzania,
  • podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Klienta wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas związany z podejmowaniem działań zmierzających do zawarcia umowy,
  • umówienia się z Klientem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu przetwarzania w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze,
  • analizy aktywności, które pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści, na podstawie zgody Klienta, jeżeli taka zgoda została wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do momentu wycofania zgody,
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - nie dłużej, niż jest to niezbędne do upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianego przepisami kodeksu cywilnego, tj. do 6 lat.
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu przez Administratora określonych czynności: dostawcy systemów informatycznych i usług IT; podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, zarządcy nieruchomości przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
  • podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO HOLDING AG,
  • organy uprawnione do otrzymania danych Klienta na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane również do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, którzy znajdują się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeśli dane osobowe będą przekazywane poza EOG, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że takie przekazywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy lub umówienia się z Klientem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: info.poland@vastint.eu.
 • Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach obejmujących wykorzystanie danych pozostawionych w formularzach kontaktowych oraz informacji o aktywności Klienta na stronie internetowej (identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie tworzenie personalizowanej komunikacji marketingowej (wyświetlanie personalizowanych komunikatów) oraz przekazywanie danych do działu sprzedaży Administratora.
 • Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Klienta do oceny niektórych cech Klienta, w szczególności do identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów tworzenia personalizowanej komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
Klub Premium
Zostaw nam swoje dane kontaktowe, byśmy mogli poinformować Cię, gdy tylko uruchomimy zapisy do Klubu Premium. Jego członkowie będą mogli poznać ofertę mieszkań i lokali usługowych wszystkich inwestycji Vastint Poland oraz dokonać rezerwacji mieszkań jeszcze przed rozpoczęciem ich sprzedaży.
Więcej
Więcej