Budzimy do życia
nowe serce Gdyni

Biura

Karolina Dorochowicz
Leasing Manager

M: (+48) 667 631 750
E: karolina.dorochowicz@vastint.eu

Mieszkania

Biuro sprzedaży

M: (+48) 797 808 331
M: (+48) 797 808 332
E: residential.poland@vastint.eu

Kontakt dla mediów

Ewa Łydkowska
Marketing Manager

M: (+48) 512 647 286
E: ewa.lydkowska@vastint.eu