The sale of apartments
will start in 2023.

The sale of apartments
will start in 2023.

The sale of apartments
will start in 2023.

The sale of apartments
will start in 2023.

Apartments by the sea

Are you looking to combine the dynamics of a young urban district with peace, nature, and the sound of the sea? Waterfront is the perfect place for lovers of such a unique lifestyle. The project presents a modern way of thinking about living space, exploiting the full potential of the location.

The residential segment of the complex consists of two six-story buildings located in the second line of buildings from the waterfront. The offer includes a full range of apartment types: from studios to spacious five-room apartments. With a well-thought-out arrangement of rooms, most of the 126 units have a terrace or a balcony, and parking spaces in the underground garage. Common areas will be developed to a high standard of finishing, and service zones will be located on the ground floors of the buildings. The location in the immediate vicinity of the open active zone of the city will allow residents to quickly enjoy its charms. Another advantage of this development is the use of many tangible solutions aimed at creating a sustainable and healthy living environment for the residents of the estate. The project will apply for the US LEED environmental certification.

This is why it is worth waiting for these apartments. The sales process will start after the completion of construction in 2023.

Flats

Parking spaces in underground garage

Storage boxes

Apartments ready to move in

Apartments in Waterfront have been designed with the utmost care for the functionality of the spaces. All premises will have the standard and style of finish specified by the developer: port or yacht. The interior design includes wooden floors, lighting, kitchen cabinets with household appliances, a furnished bathroom with high-quality fittings and a washing machine, wardrobes and fitted closets as well as internal doors.

This solution will save time and money for future owners. Instead of discussing the details of the project with individual subcontractors, supervising their work, and spending hours in stores looking for finishing materials, buyers can move into a new apartment on the day after the purchase. Thanks to this, after picking up the keys, it only remains to select furniture and accessories that will give the interior an individual character.

High standard of finish

There are two types of wooden windows: sliding and folding in day zones, and tilt and turn in other rooms.

The balconies and terraces will be finished with wood cladding, and the floors will be covered with boards.

Automatically controlled LED lighting and silent elevators will increase the comfort level of residents.

Carefully selected vegetation, characteristic of the coastal zone, will give the surroundings a unique atmosphere.

Sales office

Contact us

M: (+48) 797 808 331
M: (+48) 797 808 332
E: residential.poland@vastint.eu

Inquiry form

If you want to receive information about our investments and special notifications with invitations to events organised or sponsored by VASTINT POLAND Sp. z o.o., please confirm by providing the following information. Thank you!

9 + 14 =

Information clause

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 16B;
 2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
  odpowiedź na zapytanie klienta
  udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, e-mail, telefon i w kontakcie bezpośrednim z klientem czynności niezbędne w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  marketing
  przekazywanie informacji marketingowych, promocyjnych i ofert dotyczących inwestycji w formie mailowej i telefonicznej zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  newsletter zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  marketing bezpośredni własnych produktów prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  analiza aktywności, które pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści zgoda klienta
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  realizacja umowy
  wykonanie zawartej z nami umowy niezbędność do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  ogólne
  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnie uzasadniony interes
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu przez nas określonych czynności:
   • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
   • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

  • podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO HOLDING AG;
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
  • w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego,
  • w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na wysyłanie newslettera oraz na przetwarzanie danych oraz analizy aktywności, która pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści do czasu cofnięcia zgody, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży mieszkań,
  • w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej),
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy, udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie oraz do otrzymywania newslettera, zaproszeń bądź innych informacji związanych z marketingiem bezpośrednim Administratora;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach obejmujących wykorzystanie danych pozostawionych w formularzach kontaktowych oraz informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej (identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie tworzenie personalizowanej komunikacji marketingowej (wyświetlanie personalizowanych komunikatów) oraz przekazywanie danych do działu sprzedaży VASTINT POLAND Sp. z o.o.
 11. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do identyfikacji zainteresowań konkretnymi lokalami, treściami i sposobem korzystania ze strony internetowej.
  Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów tworzenia personalizowanej komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody.