WF 02-03

budynek / building  WF 02    piętro / floor 03          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication