WF 02-02

budynek / building  WF 02    piętro / floor 02          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication