WF 02-01

budynek / building  WF 02    piętro / floor 01          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication