WF 01-05

budynek / building  WF 01    piętro / floor 05          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication