WF 01-04

budynek / building  WF 01    piętro / floor 04          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication