WF 01-02

budynek / building  WF 01    piętro / floor 02          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication