WF 01-01

budynek / building  WF 01    piętro / floor 01          powierzchnia najmu / lease area         komunikacja / communication