Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookiess dla Witryny


25 maja 2018 r


 1. Wstęp

  Oto nasza Polityka Prywatności. Dokument opisuje, jak zbieramy i przetwarzamy dane otrzymane od Ciebie na naszej stronie. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać.

  Jeśli masz jakieś uwagi na temat polityki prywatności, wyślij je na adres info.poland@vastint.eu


 2. Kim jesteśmy

  Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znanym jako Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) podajemy Państwu następujące informacje:


 3. Jakie informacje zbieramy

  Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 4. Cookies

  Wszystkie pliki cookies (ciasteczka) używane przez naszą stronę są używane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym tego zagadnienia.

  Strona może wykorzystywać/wykorzystuje pliki cookie lub podobną technologię do zbierania informacji o Twoim dostępie do strony. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na Twoje urządzenie w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji o Tobie.

  Niektóre z plików cookies, które wykorzystujemy, są dostępne tylko przez czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętania użytkownika po powrocie na stronę i będą zachowywane przed dłuższy czas.

  Wszystkie pliki cookies używane na naszej stronie są ustalane przez nas.

  Większość użytkowników komputerów i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz zmienić przeglądarkę, aby temu zapobiec lub otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookie jest ustawiona. Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

  Nasze pliki cookies będą wykorzystywane do: Niezbędnego zarządzania sesją

 5. Jak używamy to, co zbieramy

  Możemy wykorzystywać informacje o Tobie, aby:

 6. Gdzie przechowujemy Twoje dane

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby używać ich w sposób opisany powyżej w sekcji 5 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich zachowanie. W każdym przypadku, przeprowadzimy raz na rok audyt, aby ustalić, czy potrzebujemy zachować Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będziemy ich już potrzebować.


 7. Ujawnianie informacji

  Możemy ujawnić Twoje dane w następujących przypadkach:

 8. Twoje prawa

  Możesz poprosić nas, abyśmy nie używali Twoich danych do celów marketingowych. Możesz to zrobić, zaznaczając odpowiednie pola w naszych formularzach lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie pod adresem info.poland@vastint.eu

  W ramach RODO masz prawo:

 9. Łącza do innych stron

  Należy pamiętać, że nasze warunki i zasady nie będą miały zastosowania do innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z naszej strony. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.


 10. Zmiany

  Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. Jeśli chcesz, możemy również wysłać wiadomość e-mail.


 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

   1. W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe do celów automatycznego podejmowania decyzji, a decyzje te mają skutek prawny (lub podobnie znaczący), masz prawo zakwestionować takie decyzje w ramach RODO, żądając interwencji przedstawiciela firmy, możesz wyrazić własny punkt widzenia i uzyskać od nas uzasadnienie decyzji.

   2. Prawo opisane w sekcji 11.1 nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:


 12. Rozwiązywanie sporów

  1. Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej Polityk Prywatności lub być z nią związane, lub z powodu jej naruszenia.

  2. Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub związane z nią podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  3. Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszej Polityki Prywatności lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach w Polsce.

  4. Wszelkie spory nie mają wpływu na bieżące zobowiązania stron wynikające z niniejszej Polityki Prywatności.